HISTORIE (nog in bewerking)

Hier komt de historie van GMVEIV (Geef Mulder Vleugels… Eén Is Voldoende) de unieke spaaractie die Guus Mulder opzette voor een nieuwe vleugelpiano in het muzieklokaal van de Sancta Maria Mavo te ‘s-Hertogenbosch. De inzamelingsactie begon in 1985 en zijn kreeg zijn voltooiïng in 2010.
In al die jaren waren er heel wat leuke anekdotes te noteren.

HEB JIJ NOG EEN ANEKDOTE of eenHERINNERING aan de Vleugelactie GMVEIV… dan hoor ik die graag. Klik op onderstaande knop om je bijdrage in te sturen:
HET BEGIN van de ACTIE


Het was pauze op de Sancta Maria Mavo. In de aula van de school stond te conciërge met op een stoel een doos met roze koeken; het enige wat er destijds werd verkocht(!). Een leerlinge uit een derde klas had zo’n overheerlijke roze koek gekocht en had een kwartje wisselgeld terugontvangen. Voldaan ging ze naar lokaal 13 om daar de muziekles te gaan volgen.
In de muziekles speelde ik regelmatig muziekvoorbeelden op de piano. Nou ja… piano?!? De piano was zo vals als een gieter en had vele mankementen. Dit kwam omdat de piano door een voorganger niet werd gebruikt en voor een verwarmingsradiator was gezet… met alle gevolgen van dien.

De leerlinge, Annemarie v.d. Boogaart, stond op en gaf spontaan het wisselgeld aan dhr. Mulder en sprak de historische woorden: “Meneer, hier heeft u een bijdrage voor een nieuwe vleugel”. In dankbaarheid aanvaardde ik de eerste geldelijke gift en stopte het in een leeg “Buisman”-potje.

In de loop der tijd kreeg dhr. Mulder steeds meer bijdragen… kwartjes, dubbeltjes, stuivers, maar ook guldens, soms een rijksdaalder en héél soms een munt van vijf gulden. Al die tijd heeft dhr. Mulder die bijdragen zorgvuldig opgeborgen.

LOTERIJ

In 1986 werd zelfs een loterij georganiseerd met echte prijzen. Hoofd-prijs een auto… weliswaar een Dinky Toy. De opbrengst van deze loterij en de reguliere giften kwam toen op ruim fl 190,00.
Op de toenmalige scholengemeenschap “De Dommel” aan het Emmaplein, waar dhr. Mulder ook enkele jaren muziekles had gegeven, was een piano TE KOOP. Met een kleine bijdrage van het bestuur werd de piano aangekocht. Deze werd opgehaald door dhr. Van der Lee, Frank Lakerveld en dhr. Mulder.  Dhr. van der Lee liet toen zien dat hij beschikt over bijzondere krachten… in zijn eentje tilde hij de piano de aanhangwagen in.

De actie bleek nog geen verleden tijd te zijn…leerlingen bleven dhr Mulder dubbeltjes en kwartjes geven tot… 2002. Immers toen werd de gulden uit de roulatie genomen. Er werd voortaan betaald met Euro’s. De opbrengst bij die overschakeling was € 800,00.

REGISTRATIE GULLE GEVERS

Sinds 1997 werden alle namen van de gulle gevers genoteerd. Dhr. Mulder maakte een berekening en contstateerde dat… als de giften in dit tempo blijven binnenkomen zou dit heuglijke feit vermoedelijk plaatsvinden op een Zondag halverwege de maand mei in het jaar 2117.
Op 1 januari 2000 werd een speciale website voor de actie GMVEIV in gebruik genomen met allerlei interessante details.

DIEFSTAL

Op 1 januari 2000 was de stand fl. 184,46.

(=€ 83,59) Deze stand had fl. 46,00  (€ 20,85) hoger  kunnen zijn als één of andere onverlaat niet de moed had gehad om, tijdens afwezigheid van dhr. Mulder wegens ziekte, dit bedrag stiekem weg te grissen uit het “G.M.V.E.I.V-Buisman-potje”. Dhr. Mulder hoopt nog steeds dat de dief tot inkeer komt en het bedrag terugbrengt!!!

WIE HET KLEINE NIET EERT, IS HET GROTE NIET…

Gelukkig zijn er veel goede mensen. Zo werd de aktie een warm hart toegedragen door iemand die de Diezetochten begeleidt. Regelmatig vindt hij kleine bijdragen die hij opspaart en op geregelde tijden doneert aan de aktie G.M.V.E.I.V. Zo ontving dhr. Mulder op 2 december 1999 een bedrag van maar liefst fl 34,00!!! (€ 15,41)
Enfin, elke bijdrage, groot of klein, was welkom voor de aktie G.M.V.E.I.V.

MAGISCHE GRENZEN

Op 10 oktober 2000 behaalden we door een bijdrage van Maartje van Caulil uit 3A de fl 400,00 grens.
Op 12 december gaf Natasja Pels uit 1A fl 0,50 waardoor de stand bij de actie G.M.V.E.I.V. op maar liefst fl 450,00 kwam.
Op 9 januari 2001 werd door een gift van Saifeddine Alla uit 1A de magische grens van fl 500,00 gepasseerd.
30 januari 2001. Door de beleggingswinst van fl. 44,00 door onze deskundige beleggingsadviseur dhr. Weber werd op 30 januari 2001 de fl 600,00 gepasseerd. Begin maart 2001 kwam daar nog eens fl 50,00 bij en passeerden we de fl 700,00.

REUNIE

Op 16 maart 2001 vond de onvergetelijke reünie plaats bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Sancta Maria Mavo. Dhr. Mulder had een oud-koffieblik van Riet Krol omgetoverd tot een fraaie GMVEIV-collectebus.

Daarbij waren bijdragen van een dubbeltje (Diana van Laarhoven), muntstukken van vijf gulden (o.a. Arne v.d. Ven), briefjes van tien gulden (o.a. Tineke Wijgers) en briefjes van vijf-en-twintig gulden (o.a. Hugo Rijnders en Estebanita Hopman). Veel oud-leerlingen spraken het vertrouwen uit dat bij de volgende reünie de vleugel er wel zal zijn! 

Met gepaste trots kunnen we melden dat op 25 oktober 2001 we de fl. 1.500,00 grens voorbij zijn door een gift van fl 2,40 van Najomy Berkabessy. Omdat vanaf 1 januari 2001 de EURO officieel betaalmiddel werd, kwam het totaal bedrag op rond de € 800. De volgende magische grens is de € 900. We zijn benieuwd welke donateur we voor deze mijlpaal mogen noteren.

BELEGGINGEN

Op 7 december 2000 kreeg dhr. Mulder een schitterend aanbod van dhr Weber. Hij ging het geld, wat tot nu toe is opgehaald, onder bijzonder aantrekkelijke condities gaan beleggen. Het voorstel was zo lucratief dat Dhr. Mulder onmiddellijk besloot hierop in te gaan. Dhr. Weber zou het bedrag dusdanig gaan beleggen dat dhr Mulder geen enkel verlies zou lijden. Werd er winst behaald dan kreeg dhr Mulder een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd. Mocht er meer winst zijn dan was dat voor dhr. Weber zelf bestemd. Dhr Weber e-mailde 28 december 2002 dat hij het geld heeft belegd en dat ik op 28 januari 2001 een bedrag mag verwachten van fl 44,00!!! (=€ 19,94). Zoals eerder al gemeld zou op 28 januari aan dhr Mulder een bedrag van fl 44,00 worden overhandigd door GMVEIV-beleggingsadviseur, dhr. Weber. Aangezien deze dag een zondag was gaf hij het bedrag op dinsdag 30 januari 2001. Dhr. Mulder sprak de wens uit dat hij nog vaak van deze bijzondere beleggingsadviezen gebruik mag maken. 

Op 6 maart 2001 zei dhr. Weber langs zijn neus weg tegen dhr Mulder “O ja, ik heb nog wat beleggingswinst voor de nieuwe vleugel” en overhandigde me een biljet van VIJFTIG GULDEN. Daarmee kwam de stand op fl 747,71. (€ 338,84)

BUISMAN POTJE

Hele oude oud-leerlingen weten nog dat in het begin de kwartjes, dubbeltjes, stuivers en guldens  werden bewaard in een bruin Buisman-potje”. In de jaren negentig werd dit vervangen door een oud Babyvoedingsblik dat dhr. Mulder voorzien had van een fraai GMVEIV-logo.

Toen dhr Mulder bezig was om het oude “Buisman-potje” in het Brandmeldermuseum te plaatsen vond hij in dit potje nog fl. 10,00. Freek Verhulst was getuige van deze vondst… een meevaller!!!


SPONTANE ACTIES

Eind december 2000 kwamen twee leerlingen uit 1A. Het waren Mandy van Rijn en Priscilla Sluijter. Zij hadden spontaan respectievelijk fl6,50 en fl 6,40 opgehaald voor de nieuwe vleugel.

KERSTSTUKJES VEILING

Tijdens de kerstvieringen van 2000 konden de leerlingen van klas 1 en 2 kerststukjes maken. Ook dhr. Mulder had ijverig enkele kerststukjes gemaakt. Op een gegeven moment kwam Riet Krol binnen en riep spontaan: “Goh, van wie zijn die mooi stukskes!” “Van meneer Mulder”, riepen de leerlingen. “Is te koop”, voegde dhr. Mulder er aan toe. “We zetten in op fl 0,10. Al snel werd het fl 0,20. Riet bood fl 2,50. Het eerste kerststukje was verkocht. Saifeddine Alla rook dat er iets te beleven was en werd benoemd tot veilingmeester. Hij ging met een ander Kerststukje de schoolrond. Al snel werd fl 3,00, fl 3,50 geboden. Dhr. Van Amersfoort en Dhr, Van Weert vonden het NIETS waard (!?!) Uiteindelijk werd het kerststukje verkocht aan dhr. Weber, die het zag als een goede belegging. Later probeerde hij het stukje alsnog te verkopen voor fl 8,00.

AANMANING

Tijdens het afscheid van een MR-lid hield de HR een toespraak en reikte het BAV-pakket uit. In dit BAV-pakket zat nog een aanmaning. Het MR-lid had in 1995, 1996 en 1997 de opdracht gegeven om advertenties te plaatsen in De Brandmelder voor  werving van een leerling voor de  MR. De onkosten voor plaatsing zijn echter nog niet betaald.  Er was nog een openstaand bedrag van fl 7,86. Het MR-lid moest dit bedrag alsnog betalen of schenken aan een goed doel anders zou zijn verleende FPU in het geding komen. Hij koos eieren voor zijn geld en schonk het geld voor de actie GMVEIV. Niet het bedrag van fl 7,86 maar… een tientje!!! Daarmee kwam het saldo op 29 juni 2001 op fl 1317,97.

RECEPTIE SANCTA MARIA MAVO 40 JAAR – MW. v. Eggelen

Tijdens de receptie bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Sancta Maria op vrijdag 12 januari 2001 ontving dhr. Mulder uit handen van oud-collega Mw. M. van Eggelen een oude sok met munten. “Jij weet daar wel een goede bestemming voor…!”, zei ze toen ze de sok, bedrukt met muzikale tekens, overhandigde. Bij natelling bleek het te gaan om een bedrag van maar liefst fl 8,00. Naast dat het een fikse bijdrage was, gaf dit cadeau de actie GMVEIV meer kleur.

GMVEIV-SPAARREKENING

Omdat de opbrengst voor de actie GMVEIV gestaag groeide, opende dhr. Mulder op 28 maart 2001 een speciale spaarrekening. Op die manier werd regelmatig wat extra geld bijgeschreven (lees: rente). In november ontvingen we weer vele giften van leerlingen die de actie een warm hart toedragen. Bovendien werd fl 15,11 bijgeschreven op de rekening waardoor het totaalbedrag in november 2001 op fl 1565,71 (€ 709,53) kwam. Het gaat de goede kant op!

NIEUW GEZELSCHAPSSPEL

Op 3 april 2001 werd in de aula door dhr. Van der Heijden een nieuw gezelschapsspel waargenomen.

Een leerling wierp een dubbeltje op de grond. Dhr. v.d. Heijden dacht onmiddellijk “aha, weer een bijdrage voor de actie voor de vleugel”. Kort daarop werd een kwartje op de grond geworpen. Ook dat muntstuk raapte dhr. v.d. Heijden op voor de actie. Daarna werd een munt van 1 gulden gegooid… en daarna nòg één! Dhr. v.d. Heijden bleef rapen voor het goede doel. Toen werd er zelfs een muntstuk van maar liefst fl 2,50 gegooid. Dankbaar voegde dhr. Van der Heijden het muntstuk bij zijn collectie en overhandigde met trots de oogst aan dhr. Mulder die op zijn beurt bijzonder blij was met deze forse bijdrage van fl 4,85. Daarmee kwam de stand op  fl 1.164,75. 

Dhr. Mulder lanceerde toen het idee om een cursus papieren-vliegtuigjes-vouwen met bankbiljetten van fl 10,00 tot 1.000 te organiseren. De vliegtuigjes (lees: bankbiljetten) die de grond zouden raken worden gestort in de pot voor de actie GMVEIV.

OUDE SOK II

Sinterklaas was nog maar net het land uit of dhr Van Genuchten riep dhr. Mulder bij zich en overhandigde hem op 06-12-2001 een “oude sok”.

“Hier wat klein geld, jij weet er wel iets goeds mee te doen”. Een beetje verlegen maar wel dankbaar nam dhr Mulder de sok in ontvangst en begon meteen te tellen. Uiteindelijk kwam hij uit op een bedrag van maar liefst fl 131,10 (=€ 59,41) aan klein geld. Dhr. Van Genuchten stond ook te kijken van het toch nog hoge totaalbedrag maar gunde het de actie GMVEIV van harte. Vanzelfsprekend werd dhr Van Genuchten hartelijk bedankt voor deze royale gift.


HUUR HBC

Van Mieke de Gruyter (beschermvrouwe van de GMVEIV-actie) ontving dhr. Mulder een brochure over FONDSENWERVING. De cursus was bijna net zo duur als de totale opbrengst tot dan toe. Het bracht dhr Mulder wel op een idee. 

Sinds eind november 2001 heeft het Brandmelder concern een nieuw HoofdKantoor (HBC=Hoofdkantoor BrandmelderConcern) in gebruik genomen. Geregeld nemen derden dit riante kantoor in gebruik. De HoofdRedacteur, dhr. Mulder, heeft toen besloten om hiervoor  voortaan huur te vragen. De eerste betalende  huurder was dhr. Van Rijswijk die in verband met de ouderavond in het HBC enkele ouders wilde spreken. Huuropbrengst fl 0,30


EERSTE EURO  €

Op 18 december 2001 ontving dhr Mulder uit handen van de zeer muzikale Lorie Bijen de eerste bijdrage in Euro’s. In eerste instantie gaf zij € 0,11. Kort daarop gaf ze nog een muntstuk van € 0,20. Ook  Patty van Oijen gaf een bijdrage van € 0,05.

Marloes Liebregts gaf een “Guldenkit”. Ze gaf dhr Mulder een rond plastic doosje met daarin kleingeld ter waarde van fl 2.00. (Mooi meegenomen). Op 8 januari 2002 per post € 1,00 van Käthy Butteling. Zij verbleef, vanwege haar gezondheid, in Hilversum en zat aldaar zolang  op een andere MAVO-school.

KOFFIEGELD

Op dinsdag 5 februari 2002 vond weer een repetitie plaats van het Gemengd koor van Den Dungen. Doorgaans wordt gerepeteerd in “De Blauwe Scholk”. Echter dit gemeenschapshuis was (tijdelijk) gesloten vanwege personeelsgebrek. Het koor week uit naar de sacristie van de kerk.

In de pauze wordt naast het uitwisselen van het dorpsnieuws ook een kopje koffie gedronken. Deze keer met een stuk taart van dhr. Mulder vanwege zijn verjaardag. Als we in “De Blauwe Scholk” repeteren moet er voor een kopje koffie of thee € 0,68 betaald worden. In de pastorie is de koffie gratis. Iemand van het koor besloot om toch maar koffiegeld op te halen en de opbrengst te bestemmen voor het goede doel… Geef Mulder Vleugels… Eén Is Voldoende. Het fraaie bedrag van € 18,63 werd opgehaald waarmee de stand kwam op € 920,22 ! (05-02-02)


OUD NEDERLANDS GELD

In februari had ik enkele posters opgehangen in de school waar een oproep stond voor inzameling van oud-nederlands geld voor de vleugel. “Oh ik heb nog wel wat thuis liggen. Daar doen we toch niets mee”. Zo ontving dhr. Mulder regelmatig nog dubbeltjes, kwartjes, stuivers, guldens en ook rijksdaalders. Van een koorlid uit Den Dungen ontving hij zelfs een biljet van fl 10,00.

Op 21 februari kwam mw. Vonk naar me toe met een cadeautje. “Alstublieft,… voor de vleugel”. Geheel verrast nam ik het geschenk in ontvangst. Benieuwd naar de inhoud, haalde ik het luxe geschenkpapiertje eraf. Wat overbleef was een klein rond doosje?!? Ik maakte het open en… het zat vol met oud-nederlands geld. “Even tellen”, zei ik en ging meteen aan de slag. Het bleek een waarde te hebben van fl 28,10 ofwel € 12,75. Mw. Vonk kwam daarmee direct in de top van de ERE GALERIJ. Daarmee kwam de stand op 22 februari op: ruim € 955,00.

OUD NEDERLANDS GELD

In februari had ik enkele posters opgehangen in de school waar een oproep stond voor inzameling van oud-nederlands geld voor de vleugel. “Oh ik heb nog wel wat thuis liggen. Daar doen we toch niets mee”. Zo ontving dhr. Mulder regelmatig nog dubbeltjes, kwartjes, stuivers, guldens en ook rijksdaalders. Van een koorlid uit Den Dungen ontving hij zelfs een biljet van fl 10,00.

ACTIE WERKT INSPIREREND – Een GEDICHT

VLEUGELLAM

“Vleugellam” ,bij benadering
zou je het zo kunnen noemen,
ben je maar een seconde in je hele leven
vergeet niet, dat
steun en warmte, onontbeerlijk is
en geeft je voldoende “vleugels”
ask your best friend en
laat je “vleugels” niet hangen
it’s a matter of time

janine

Donderdag 16 oktober 2003 was weer een bijzondere dag.
’s Morgens kwam Frans Bolwerk met een boterham vol met Oud-Hollandse stuivers aanzetten terwaarde van fl 7,75!!!
In de grote pauze gaf Niels Denis nog wat Oud-Nederlands geld: fl 16,00 !!!
Toch weer mooie bedragen die het totaal weer wat opkrikken.

Op naar de € 2500,00 !!!

Na lange berekeningen blijkt dat op donderdag 26 2003 de € 2.000,00-grens is gepasseerd door de bijdrage van CINDY van den HEUVEL uit klas 1C.
Diezelfde avond werd het bedrag van 2003 Euro overschreden door een royale gift van de beschermvrouwe van de actie GMVEIV… Mw. De Gruyter.
Er volgden nog meer royale giften. Interessant is de competitie tussen “Van Mij” en dhr. Den Ouden. Dhr. Den Ouden steeg in de ere-galerij een plaatsje door zijn gift van € 5,00.

We gaan nu naar de € 2.500 !!!

De vleugel kan, als de donaties op deze wijze blijven binnenstromen worden aangeschaft op 22 februari 2007 (Een heel verschil met de allereerste streefdatum… 5 juni 2117).
14 Januari 2002 is een bijzondere dag geworden voor dhr Mulder  en zijn actie GMVEIV!!!

Het tweede lesuur ontving dhr. Mulder uit handen van Lotte Koolen een gote plastic zak boordevol met stuivers ter waarde van maar liefst fl 22,55. Zij staat nu ook vermeld in de eregalerij met totaal € 11,35.!!!

Dhr. Mulder stond op het punt van vertrek naar een cursus toen Bea Brouwer hem zomaar haar “salaris” van € 15,00 doneerde voor de actie GMVEIV. Het geld had ze verdiend omdat ze een aantal uren werk voor school had verricht. Grote Klasse!!! Ze staat nu op de 16e plaats in de eregalerij op € 17,56.

’s Avonds ontving dhr. Mulder tijdens de repetitie van het koor in Den Dungen weer eens een briefje van fl 25,00. In korte tijd werd de grens van € 1.600,00 doorbroken.

Op dinsdag 21 januari 2002 kwam Wouter Burgerhof uit klas 1B met een pedaalemmer vol met Euromunten van 1, 2 en 5 cent. dhr Mulder telde het geld en kwam uit op een bedrag van maar liefst € 17,42!!!

Twee dagen later, donderdag 23 januari 2002, gaf Ivy v.d. Heuvel een bijdrage waarbij de stand op € 1.700 kwam. De inkt was nog niet droog of dhr. Hairwassers overhandigde dhr Mulder een enveloppe van het bestuur. In begeleidende brief schreven zij dat zij hadden afgezien van hun kerstgeschenk en de de waarde daarvan wilden schenken aan de spontane geldinzamelingsactie GMVEIV. Een heel mooie geste waarbij de actie een fikse injectie heeft gekregen.

Op naar de € 2003,00 !!!

Deze pagina wordt nog aangepast