MELODIE

UITLEG door Meneer Mulder Muziek van het onderwerp NOTENSCHRIFT-MELODIE.
Op heldere wijze worden de basisregels uitgelegd… notennamen, notenbalk, muzieksleutel, ezelsbruggetjes, voorbeelden, samenvatting etc.

Uitleg van meneer Mulder: HET NOTENSCHRIFT

In deze video wordt het notenschrift helder en duidelijk uitgelegd vanaf niveau “0”.
Het notenschrift kun je lezen als je de regels kent. Een vergelijking wordt gemaakt met het leren lezen en spreken van een taal.
Welke tekens worden gebruikt voor de muzieknotatie? Hoe zien die er uit?
Hoe worden de noten genoemd? Gratis cursus G-sleutel tekenen. Het verschil tussen een noot en een toon. Ezelsbruggetjes om de noten op de notenbalk te herkennen.
De video wordt afgesloten met een handige samenvatting.